Ustawienia plików cookie

W celu optymalizacji strony internetowej i jej ciągłego ulepszania używamy plików cookie. Klikając przycisk „Akceptuj”, pozwolisz nam na rejestrowanie Twojego zachowanie podczas korzystania z naszej strony. Jeśli klikniesz "Odrzuć", używamy tylko sesyjnych plików cookie, które służą do poprawy wygody użytkowania oraz do pomiaru zakresu statystycznego.

Zarządzanie różnorodnością w BSH

Zarządzanie różnorodnością w BSH

Czas czytania: 5 minut

Nowoczesne organizacje coraz lepiej rozumieją to, czego od zawsze uczyła nas natura – że różnorodność jest kluczem do rozwoju i większej efektywności. W różnorodności kryje się całe piękno i sukces.  Organizacje charakteryzujące się dużą różnorodnością mogą być nawet o jedną trzecią bardziej rentowne niż te, które nie doceniają mocy różnorodności i inkluzywności!

Zarządzanie różnorodnością (Diversity and Inclusion Management) to dzisiaj jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed firmami, które podążają drogą społecznej odpowiedzialności biznesu. W BSH świetnie to rozumiemy, a nasza polityka opiera się na trzech filarach:

  • Różnorodność (Diversity) – oznacza dla nas tworzenie równych szans w rekrutacji, zatrudnianie w zespołach na wszystkich szczeblach organizacji ludzi o różnych osobowościach, doświadczeniach, pochodzeniu i planach życiowych. 
  • Równość (Equity) - rozumiemy, że każdy ma inne potrzeby, doświadczenia i możliwości, a zatem nie wszyscy zaczynają z tego samego poziomu. Staramy się to wyrównać poprzez odpowiednie programy i procesy. 
  • Inkluzywność (Inclusion) - oznacza podejmowanie konkretnych działań, aby wszyscy pracownicy czuli się mile widziani, szanowani, i doceniani, oraz mogli w pełni wykorzystać potencjał wynikający z ich różnych osobowości i doświadczeń. Chcemy, by każdy głos, był w BSH dobrze słyszany.

 Picture

Diversity – co to oznacza w praktyce i czy się opłaca?

Definicja różnorodności w wymiarze biznesowym jest bardzo szeroka i obejmuje kwestie takie jak płeć, wiek, tożsamość płciowa, przynależność rasowa, narodowa i etniczna, a także stan cywilny, czy styl życia i światopogląd. Z badań firmy McKinsey wynika, że organizacje, które to rozumieją i tworzą zróżnicowaną płciowo i etnicznie strukturę kadrową mają znacznie większe (aż o jedną trzecią) szanse na komercyjny sukces niż konkurencja.

W BSH różnorodność, równość i inkluzywność zaczynają się już na etapie rekrutacji! Stwarzamy wszystkim jednakowe szanse zatrudnienia i kariery. A podstawowymi kryteriami wyboru kandydatów są ich kompetencje i doświadczenie zawodowe. We wszystkich oddziałach w Polsce zatrudniamy ponad 8 000 osób. Udział kobiet to - średnio - 41%. W przypadku stanowisk liderskich - ponad 32%, przy czym w oddziale warszawskim proporcje są niemal równe (48,5% kobiet). W naszym największym, łódzkim oddziale, zatrudnione są natomiast 572 osoby z zagranicznym obywatelstwem. Najwięcej z nich pochodzi z Ukrainy, ale wśród naszych pracowników mamy także osoby narodowości niemieckiej, gruzińskiej, mołdawskiej, armeńskiej, tureckiej czy kolumbijskiej. 

„Rozumiemy, że różnorodność pracowników przekłada się naturalnie na inspirującą wielość doświadczeń, talentów, opinii, stylów zarządzania projektami, czego efektem jest większa innowacyjność na wszystkich poziomach i przez to również lepsze zrozumienie potrzeb poszczególnych grup naszych klientów” – mówi Katarzyna Olesińska, Specjalistka ds. Procesów i Projektów HR w BSH.

Inclusion – czyli jak maksymalnie wykorzystać potencjał

Prawdziwe zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie to nie tylko dostrzeganie różnic pomiędzy pracownikami i unikanie jakichkolwiek form dyskryminacji. Należy również stworzyć odpowiedni klimat dla poszanowania i wykorzystania tych odmienności na rzecz rozwoju firmy oraz dobrostanu pracowników. Wymaga to podejmowania świadomych i ukierunkowanych działań. Dobrym przykładem są prowadzone w BSH szkolenia z różnorodności (Diversity trainings), poświęcone tematom, takim jak przywództwo kobiet, czy efektywność międzykulturowa. Nasza sieć pracowników „Colors of BSH” to wewnętrzna inicjatywa, mająca na celu docenienie pracowników, niezależnie od ich orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. 

Staramy się stale wspierać międzypokoleniowy transfer wiedzy, poprzez program odwróconego mentoringu. Młodsi pracownicy są mentorami w obszarze technologii cyfrowych, w zamian mogą korzystać z wiedzy doświadczonych kolegów w innych obszarach. 

Jednak inkluzywność to dla BSH nie tylko szeroko zakrojone korporacyjne programy, ale także codzienna praca u podstaw na każdym poziomie. Dzięki unowocześnieniu stanowisk pracy, kobiety mogą bez przeszkód realizować się również w działach produkcyjnych. Liderzy naszych zespołów starają się zachęcać pracowników do zgłaszania własnych inicjatyw i w jak największym stopniu angażować ich w dyskusje dotyczące realizacji poszczególnych projektów. To demokratyzuje proces podejmowania decyzji i sprawia, że BSH jest bardziej elastyczne jako organizacja. Możemy szybciej i lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów, dawać im więcej powodów do uśmiechu. 

Z badań firmy doradczej Deloitte wynika, że te firmy, w których liderzy dbają o inkluzywność częściej podejmują trafne decyzje biznesowe. W związku z tym mają większe szanse (o 20 proc.) na lepsze niż konkurencja o bardziej dyrektywnym stylu zarządzania wyniki biznesowe. 

„Różnorodność to siła, natomiast inluzywność to umiejętność optymalnego wykorzystania tej siły dla sukcesu organizacji oraz poszczególnych pracowników. Jako BSH nie tylko promujemy różnorodność w każdym jej aspekcie, ale również staramy się stworzyć wszystkim jak najlepsze warunki do pełnego wykorzystania ich potencjału. Jesteśmy silni mocą różnorodności i inkluzywności” – mówi Sebastian Kucharski, Digital PR & Employer Branding Manager w BSH.

BSH na świecie.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group. Firma oferuje na polskim rynku portfolio AGD marek Bosch, Siemens, Gaggenau. BSH posiada w Polsce 6 fabryk. W 3 łódzkich zakładach produkowane są pralki, zmywarki i suszarki do ubrań, w 2 wrocławskich piekarniki i lodówki, a w podrzeszowskiej fabryce w Głogowie Małopolskim małe AGD. BSH w Polsce oprócz produkcji posiada centra usług wspólnych. Pracują one na potrzeby BSH na całym świecie w takich obszarach jak: usługi informatyczne, księgowe, handel zagraniczny czy centralne zakupy. BSH w Polsce rozwija Centrum Badań i Rozwoju w Łodzi oraz Centrum Kompetencyjne Digital & E-Commerce.